Opća pravila privatnosti Dogan Consulting d.o.o.

 

 

Ovo su Opća pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi Dogan Consulting d.o.o. Rim 67, HR-10000 Zagreb OIB: 51174554274

 

Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba – naših kupaca, dobavljača, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na naš newsletter kao i drugih naših poslovnih partnera, gdje se mi nalazimo u položaju voditelja obrade (osobe koja određuje svrhu i način obrade).

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite mi se na adresu office.doganconsulting@gmail.com.

 

 

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale i Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.

U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili slično. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično;

Kako bismo mogli pratiti zadovoljstvo našom uslugom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze

 

 

 

Sadašnji ili potencijalni poslovni partneri

 

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta), i to ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

Vaše kontakt podatke, i to ime i prezime osobe za kontakt, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, E-adresa.

 

Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.

 

Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

 

Vaše osobne podatke ne prenosimo u treće zemlje.

 

Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

 

Period držanja Vaših osobnih podataka

 

Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

Osobne podatke korisnika naših usluga čuvamo za cijelo vrijeme trajanja odnosno korištenja usluga. Po prestanku korištenja usluga, Vaše podatke brišemo u skladu sa zasebno definiranim rokovima – vidi kod pojedine usluge.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

 

 

Vaša prava

 

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na office.doganconsulting@gmail.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

 

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

Pristup Vašim osobnim podatcima: Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

Ispravak netočnih osobnih podataka: Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

Prenosivost osobnih podataka. Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima: Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

Pravo povlačenja privole. Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.