Opći uvjeti i pravila poslovanja dogan-consulting.eu/

OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA DOGAN COSNULTING

Korištenje i izmjene

 

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja (dalje: Opći uvjeti i pravila) odnose se i uređuju način korištenja stranica. Usluge dogan-consulting.eu dostupne su na internetskim stranicama https://dogan-consulting.eu/ (dalje: dogan-consulting.eu).

Korištenjem dogan-consulting.eu obvezujete se poštivati ove Opće uvjete i pravila.
Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti web stranice dogan-consulting.eu.
Ovi Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga biste stranice s Općim uvjetima i pravilima trebali provjeriti pri svakoj posjeti web stranicama dogan-consulting.eu.  Ako web stranice dogan-consulting.eu nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti i pravila smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima poslovanja dogan-consulting.eu . DOGAN CONSULTING d.o.o. nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

 

 

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom reulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr

 

Vanjske usluge

Usluge koje pruža dogan-consulting.eu ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. DOGAN CONSULTING d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom korištenja web stranice https://dogan-consulting.eu

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj stranice dogan-consulting.eu  je zaštićen i DOGAN CONSULTING d.o.o. ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama dogan-consulting.eu  dužni ste prethodno kontaktirati DOGAN CONSULTING d.o.o. putem E-mail adrese info@dogan-consulting.eu

Dostupnost dogan-consulting.eu

Pristup na internetske stranice dogan-consulting.eu https://dogan-consulting.eu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku, stoga DOGAN CONSULTING d.o.o. ne može garantirati da će usluge na dogan-consulting.eu odgovarati Vašim potrebama.

Povezane internet stranice

Web stranica dogan-consulting.eu  uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole DOGAN CONSULTING d.o.o. Korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga DOGAN CONSULTING d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama
DOGAN CONSULTING d.o.o.nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

 

UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE USLUGE PUTEM INTERNETSKIH STRANICA

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane krajnjih korisnika.
Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.
Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki) na mjestima gdje iste kao takve postoje.
Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te DOGAN CONSULTING d.o.o. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Informacije na ovoj web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. DOGAN CONSULTING d.o.o. ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža DOGAN CONSULTING d.o.o.
DOGAN CONSULTING d.o.o. pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. DOGAN CONSULTING d.o.o. je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. DOGAN CONSULTING d.o.o. može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.

DOGAN CONSULTING d.o.o. pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

Promjena uvjeta korištenja

DOGAN CONSULTING d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Računalna oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući, ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica DOGAN CONSULTING d.o.o. te sve sa tim povezane troškove. DOGAN CONSULTING d.o.o. nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane,ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama vlasništvo su DOGAN CONSULTING d.o.o.
Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni  ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji su protivni važećim pravnim propisima Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu DOGAN CONSULTING d.o.o. i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju DOGAN CONSULTING d.o.o..

Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni DOGAN CONSULTING d.o.o. ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

Intelektualno vlasništvo

Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. DOGAN CONSULTING d.o.o. je registrirani žig tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. DOGAN CONSULTING d.o.o. je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Stanić  d.o.o. strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o. i nositelja autorskog prava.
Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

DOGAN CONSULTING d.o.o. ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika  ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te izrijekom daje tvrtki DOGAN CONSULTING d.o.o. besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist društva DOGAN CONSULTING d.o.o. kao i s istim povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, te svako od njih ima pravo izravno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

Licence i žigovi

Objavom na ili putem Internetskih stranica krajnji korisnik je društvu DOGAN CONSULTING d.o.o. dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licencu za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence.
Korištenjem ili pristupom ovoj stranici krajnji korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu DOGAN CONSULTING d.o.o.i/ili trećoj osobi. Krajnji korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Nadzor

DOGAN CONSULTING d.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama, kako bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o., kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom.

Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, DOGAN CONSULTING d.o.o. zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. DOGAN CONSULTING d.o.o. nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

DOGAN CONSULTING d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje te je upotreba tih informacija odgovornost primatelja. DOGAN CONSULTING d.o.o. ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje DOGAN CONSULTING d.o.o. daje. Dostavljanjem informacija, DOGAN CONSULTING d.o.o. ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku DOGAN CONSULTING d.o.o., vladajuće kompanije, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Sadržaj trećih strana

DOGAN CONSULTING d.o.o. kao i pružatelji internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o..

DOGAN CONSULTING d.o.o. niti treći pružatelji informacija ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s tvrtkom DOGAN CONSULTING d.o.o., tvrtka DOGAN CONSULTING d.o.o. ne autorizira te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o. ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima DOGAN CONSULTING d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.

Internet stranice DOGAN CONSULTING d.o.o. sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane tvrtke DOGAN CONSULTING d.o.o. sadržaja na stranicama trećih strana te DOGAN CONSULTING d.o.o. izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje eventualne druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

Odricanje od prava

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

Primjena uvjeta korištenja

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.07.2022. godine i vrijede do opoziva od strane DOGAN CONSULTING d.o.o.

 

Vlasništvo stranica dogan-consulting.eu

DOGAN CONSULTING d.o.o.

Dogan Consulting d.o.o.

Rim 67

HR-10000 Zagreb

Tel: +385 91 56 000 90
e-mail: office.doganconsulting@gmail.com