solari

Učinkovita javna uprava i pozitivan stav privući će strane ulagače

Njemački partneri i proizvodi u Hrvatskoj tradicionalno uživaju visoko poštovanje. O odnosima dviju država govori predsjednik Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Dino Dogan.

“Njemački partneri i proizvodi u Hrvatskoj tradicionalno uživaju visoko poštovanje. Njemačka je iza Italije drugi najvažniji vanjskotrgovinski partner Hrvatske. Prema Državnom zavodu za statistiku, u 2012. godini hrvatski izvoz u Njemačku iznosio je 988,5 milijuna eura (+2,2% u usporedbi s prethodnom godinom), dok je uvoz iz Njemačke iznosio oko 2 milijarde eura (+1,7%). Nadalje, Njemačka se s udjelom od oko 12 posto, nakon Austrije i Nizozemske, nalazi na trećem mjestu najvećih stranih ulagača u Hrvatskoj. U Hrvatskoj već postoje značajna njemačka ulaganja u trgovini na veliko i malo, u sektorima telekomunikacija i energetike te u medijima. Nadalje, njemačke tvrtke ulagale su i u prehrambenu industriju i preradu metala pri čemu se često radi o srednje velikim ulagačima. Njemačke tvrtke trenutno pokazuju veliko zanimanje za područje obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti. Raznovrsne mogućnosti za suradnju nude i srednjeročno i dugoročno planirani projektina području infrastrukture (izgradnja željeznica, luka i cesta), zaštite okoliša (vodoopskrba,zbrinjavanja otpada i otpadnih voda) i logistike. Ne smije se zaboraviti ni činjenicu da među stranim turistima, koji dolaze u Hrvatsku, najveći broj dolazi upravo iz Njemačke: u 2012. godini ih je bilo čak više od 1,8 milijuna. Stoga i turizam nudi brojne mogućnosti za stratešku suradnju i ulaganja.”

Više na: Lider.hr


piše: Dino Dogan

Singapur je sa svojih 5,6 milijuna stanovnika i 719,2 km² površine relativno mlada država. Ali to ga ne sprečava danas biti jedna od najprosperitetnijih zemalja u svijetu. S 57.714,30 dolara BDP-a po glavi stanovnika Singapur je 2017. godine bio uz bok SAD-u.

Temelje za to je od 1959. do 1990. godine postavio čvrst i autentičan lider Lee Kuan Yew, tada premijer Singapura. Postavljajući jasnu viziju zemlje i skoro nemilosrdnom disciplinom u njezinoj realizaciji, današnjim generacijama omogućio je da uživaju u uvjetima života na najvišoj svjetskoj razini.

Ni i njihov početak nije bio lagan. Singapur i njegovo vodstvo bili su zatečeni kada je Malezija 1965. godine jednostrano odlučila Singapur otpustiti u samostalnost. Zemlja bez ikakvih prirodnih resursa tada se našla u vrlo nezavidnoj situaciji: teritorijalno ograničenje, masovna nezaposlenost, nedostatak stambenog prostora, poljoprivrednog zemljišta i sirovina poput nafte i pitke vode. Lee Kuan Yew je u toj situaciji svojim sugrađanima ponudio viziju Singapura kao ekonomski i socijalno napredne multikulturne države. I ne samo to. Predstavio je i odgovarajući glavni (master) plan u kojem su bile opisane faze razvoja Singapura.

Pažljivim dugoročnim planiranjem s horizontom od 50 godina, zemlja je riješila probleme visoke nezaposlenosti, skromne infrastrukture i prenapučenosti središta grada te postala ugodan dom za sve svoje stanovnike.